«

»

Přestaňte kouřit – zlepšíte své zdraví

Kouření je nejvýznamnější příčina poškození zdraví špatným životním stylem.

Jak je kouření škodlivé

Zkracuje život dlouhodobého kuřáka asi o 10 let. Závislost na tabáku je jednak psychosociální, jednak fyzická. Psychosociální znamená, že kuřák využívá kouření a cigaretu k zařazení se do party, ke zkrácení dlouhé chvíle, pro „vylepšení“ svého image, hraje si s cigaretami i když nekouří apod. Fyzická závislost znamená potřebu udržovat vliv nikotinu jako drogy na mozek. Taková drogová závislost je pravidlem u kuřáků, kteří kouří více než 15 cigaret denně a musí si ráno zapálit ke snídani. Působením nikotinu u nich dojde k trvalé změně v zastoupení receptorů pro nikotin v mozku. Pokud si nezapálí, objeví se u nich abstinenční příznaky: nervozita, svalový neklid, nespavost, nesoustředěnost, nutkání zapálit si.

Tabákový kouř obsahuje asi 5000 nejrůznějších sloučenin. Z nich pouze nikotin vyvolává závislost. Oxid uhelnatý CO snižuje vazebnou kapacitu krve pro přenos kyslíku a tím snižuje fyzickou výkonnost. Několik sloučenin typu polycyklických aromatických uhlovodíků je prokazatelně rakovinotvorných.

Přes 90 % nádorů průdušek a plic je způsobeno kouřením. Dále se kouření podílí na vzniku rakoviny krku, jícnu, slinivky břišní, močového měchýře a děložního čípku (2 x častěji u kuřaček než u nekuřaček).

Chronická kuřácká bronchitida (zánět průdušek) se dlouho projevuje jen ranním odkašláváním a „kuřáckým smíchem“, ale s přibývajícími lety vede k častějším infekcím cest dýchacích, jejich horšímu průběhu a omezuje i funkční kapacitu plic. V takovém případě se již jedná o chronickou obstrukční plicní nemoc.

Kouření je silným samostatným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční – infarktu myokardu. Kuřáci jsou ohroženi více než pacienti s vysokým cholesterolem a vysokým krevním tlakem. U pacientů s vysokým tlakem zhoršuje efekt léčby. Vede k řídnutí kostí, poškození sítnice, vzniku šedého zákalu, zhoršuje žaludeční vředy.

I pasivní kuřáctví může vést například k vyvolání záchvatu u astmatika, únavě očí, poruchám spánku, soustředění aj. Ročně u nás umírá 6000 pasivních kuřáků, kteří jsou vysoce citliví na škodlivé účinky cigaretového dýmu. Na opačné straně jsou lidé s velkou odolností k účinkům kouření – tzv. Churchillův syndrom. Ti se dožívají vysokého věku v dobrém zdraví i přes všeliké negativní vlivy svého životního stylu.

Zvláště nevhodné je kouření těhotných žen, vede k vyššímu výskytu vrozených vývojových vad, nižší porodní hmotnosti, zpoždění psychomotorického vývoje dětí. U novorozenců se projevují abstinenční příznaky nikotinismu matky jako neklid a pláč.

Na ženy má kouření ještě horší vliv než na muže. Příčina dosud není jednoznačně známá, ale jistě se na tom podílí i ženské pohlavní hormony. Kuřačky mají oproti nekuřačkám 2 x vyšší riziko vzniku deprese, 2 x více infarktů, 2 x častěji rakovinu čípku děložního, mají více vrásek, hlubší vrásky, více šedých vlasů, dříve u nich nastupuje menopauza (tím pádem i větší riziko osteoporosy).

Cigarety označené „light, ultra-light“, tedy „lehké, velmi lehké“, mají snížený obsah nikotinu. Obsah ostatních spalných produktů včetně rakovinotvorných látek není cíleně zmenšován. Pokud je kuřák navyklý na jistou dávku nikotinu z „tvrdých“ cigaret, potom potřebuje k dosažení stejné dávky drogy větší množství „lehkých“ cigaret. Proto kouření cigaret se sníženým obsahem nikotinu vede paradoxně k větší inhalaci škodlivých látek z cigaretového kouře. Light cigarety tedy nejsou zdravější, ale naopak relativně škodlivější.

Fyzickou drogovou závislost na nikotinu pomáhají řešit nikotinové žvýkačky, náplasti. Účinnost všech forem je stejná. Nikotin zmírňuje pouze abstinenční příznaky. Na začátku se použije dávka přepočtená podle množství cigaret vykouřených za den a postupně se během několika týdnů snižuje tak, aby se minimalizovaly abstinenční příznaky. Náhradní nikotinové preparáty jsou volně prodejné bez receptu a pojišťovna je nehradí. Cena zhruba odpovídá ekvivalentnímu množství cigaret.

Zdravotní rizika stop kuřáků se během několika let abstinence vyrovnávají s nekouřící populací. Nejsilnějším impulsem pro zanechání kouření bývá infarkt, nebo jiná závažná zdravotní komplikace. Čím je pacient více ohrožen, tím větší prospěch má z toho, že přestane kouřit. Jde jednoznačně o nejprospěšnější změnu životního stylu snižující riziko infarktu, smrtící či invalidizující cévní mozkové příhody, cévních komplikací cukrovky končících např. amputací nohy atd. V prevenci těchto komplikací je nekouření asi 2 x účinnější než podávání jakýchkoliv léků. Naopak výsledky léčby u pacienta, který i při své vážné chorobě kouří, jsou minimálně o 1/2 horší.

Jako náhražku za ztracenou drogu je s výhodou možné pravidelně pít zelený čaj. Při správné přípravě a dávkování má výrazné povzbuzující účinky a svými antioxidačními látkami chrání organismus před následky stresu. Z uvedeného vidíte, že zbavit se kuřáckého návyku není jednoduchý ani krátkodobý cíl. Vložené úsilí se ale jistě vyplatí.

Permanent link to this article: https://www.hrackydopostele.cz/prestante-kourit-zlepsite-sve-zdravi/

Napsat komentář