«

»

Poúrazový sex – omezení hybnosti nemusí znamenat překážku

Kromě ztráty hybnosti a citlivosti jsou dalším důsledkem poúrazového přerušení míchy poruchy sexuálních funkcí. Velkou roli pří poúrazovém sexu hraje fantazie a experimentování při samotném spojení.

Poúrazový sex – je mnoho možností jak prožívat aktivní sexuální život a mít vlastní děti

Důsledkem míšního poranění je porušení sexuálních funkcí erekce (ztopoření) a ejakulace (výron semene). Erektilní dysfunkce je neschopnost muže dosáhnout a udržet dostatečné ztopoření penisu. Příčinou poruchy ztopoření je přerušení míchy. Je přerušen nervový přenos z mozku do míšních center erekce. Charakter poruchy ztopoření závisí na velikosti a rozsahu poškození míchy.

Co se týče kvality ztopoření, udávají muži po porušení míchy, že je erekce mnohem horší než před úrazem a její nástup není tak okamžitý. Orgasmus je u zdravého muže provázen ejakulací, ale po úraze je většinou bez ejakulace. Orgasmus prožívají tělesně postižení muži různě, a to jako pocit tepla nebo brnění a chvění v celém těle. Řada mužů s míšním poškozením orgasmus neprožije, ale většina se s toto skutečností smíří.

Nejjednodušší metodou je léčba pomocí léků. Chirurgie nabízí poněkud náročnější metodu léčby, a to implantaci penilních endoprotéz. Jsou to speciální zařízení, které se dávají jen v případě selhání ostatních léčebných metod. Lékaři nabízí dva druhy endoprotéz, silikonové protézy a hydraulické protézy. Mohou nastat komplikace při vzniku infekce, negativní reakci organismu na cizí těleso nebo při možném selhání protézy.

Velkými pomocníky pro navození erekce jsou také podtlakové přístroje – vakuové pumpy. V současné době lze zakoupit různé druhy vakuových pump, z různých materiálů a velikostí. Záleží na libosti partnerů vyzkoušet různé pomůcky. Při manipulaci s přístrojem je třeba si osvojit určitou zručnost.

Dalším problémem při poúrazovém sexu je anejakulace – neschopnost dosáhnout výronu semene. Tvorba a vyzrávání spermií však není poškozena. U mužů, kteří po úraze ejakulaci neměli je možné ji navodit elektroejakulací – stimulace elektrodou nebo vibrostimulací – použití vibrátoru.

Permanent link to this article: https://www.hrackydopostele.cz/pourazovy-sex-omezeni-hybnosti-nemusi-znamenat-prekazku/

Napsat komentář