«

»

Syfilis

Syfilis je nebezpečně bakteriální onemocnění, které se přenáš nechráněným pohlavním stykem.

Průběh nemoci syfilis

Syfilis je bakteriální, chronické, infekční onemocnění, které způsobují spirochéty (bakterie, které se podobají dlouhé štíhlé spirále) Treponema pallidum. Jak již bylo řečeno výše, toto onemocnění se přenáší nechráněným pohlavním stykem. Přenos je také možný z matky na plod.

Syfilis je velice zákeřné pohlavní onemocnění. Svými příznaky totiž dokáže napodobit celou řadu jiných nemocí. Syfilis může postihnout kterýkoliv orgán nebo kteroukoliv tkáň našeho organismu. Pokud se toto závažné onemocnění neléčí, může být příčinou smrti nebo těžké invalidity. Pacient by proto neměl podceňovat pravidelné lékařské prohlídky, popřípadě včasnou diagnostiku a následnou léčbu. Inkubační doba syfilis je nejčastěji tři týdny.

Podle mezinárodní klasifikace rozlišujeme: vrozenou syfilis, časnou syfilis, pozdní syfilis a neurčenou nebo jinou syfilis.

U získané syfilis můžeme rozeznávat tři fáze onemocnění: První fáze: nemoc začíná v místě vstupu infekce do těla (nejčastěji genitálie nebo ret). Prvním projevem je tvrdý vřed o průměru jeden až čtyři centimetry. Tento vřed je zpravidla nebolestivý a objevuje se za dva, až čtyři týdny od nakažení V prvním stádiu může docházet také ke zduření mízních uzlin. Vřed zpravidla sám zmizí za čtyři až šest týdnů. Tím končí první stádium onemocnění a následuje druhá fáze onemocnění.

Druhá fáze: onemocnění se šíří dál do našeho organismu pomocí mízních cév. V tomto stádiu se objevuje bílá ploškovitá vyrážka. Vyrážku nejčastěji pozorujeme na trupu těla a v ústech. Zduření mízních uzlin je vystřídáno zduřením hlavních uzlin. Vyrážka a zduření uzlin sami odezní. Takto končí druhé stádium onemocnění a následuje fáze třetí.

Třetí fáze: tato fáze je pro okolí nejméně nakažlivá. Třetí fáze začíná obdobím klidu, při němž se bakterie rozšiřují po celém našem těle. Během tohoto stádia nemoci dochází k těžkému poškozování našeho organismu. Ve třetím stádiu bývají těžce poškozeny cévy, srdce, kosti a klouby. Zasažena je i celá nerovová soustava. V tomto stádiu dochází také k těžkému poškození pokožky. Často tak dochází k destrukci nosní přepážky a horního patra úst. Dostavuje se také demence a porucha osobnosti. Tato fáze se objevuje až za několik mnoho let po fázi první (zpravidla za pět až dvacet let).

Diagnózu provádí lékař za naší krve nebo ze vzorku mozkomíšního moku. Protože je syfilis velmi závažná pohlavní nemoc, je proto léčebný postup stanovený zákonem. Pacient je při této nemoci hospitalizován v nemocnici na lůžku na dermato-venerologickém oddělení. Nutné je užívání antibiotik (nejčastěji penicilinu).

Vhodnou prevencí je věrnost našemu partnerovi nebo případný pečlivý výběr našeho nového sexuálního partnera, či použití ochrany (kondomu) a dodržování hygienických pravidel.

Permanent link to this article: https://www.hrackydopostele.cz/syfilis/

Napsat komentář