«

»

Rakovina prsu je u mladých žen agresivnější

Odborníci připravili nový projekt Eva 35, který mimo jiné umožní mladým ženám léčit se s onemocněním rakoviny prsu v místě bydliště. Tento typ rakoviny je pro mladé ženy nebezpečnější, protože je agresívnější a návrat nemoci po léčení hrozí častěji.

Je rakovina prsu onemocněním starších žen?

Čeští lékaři evidují každý rok více než pět tisíc nových případů onemocnění karcinomem prsu. Nejvyšší počet onemocnění se objevuje u žen ve věkové kategorii 55 až 60 let. »Každoročně onemocní rakovinou prsu také zhruba 80 žen ve věku do 35 let,« říká přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Luboš Petrželka.

Onemocnění rakovinou prsu je pro mladé ženy nebezpečnější, protože je agresívnější a hrozí častěji recidiva. Mladé ženy s touto diagnózou nepočítají, nepřipouštějí si varovné příznaky, a proto přicházejí k lékaři v pozdějším stadiu karcinomu.

Skupina odborníků připravila Projekt Eva 35, který mimo jiné umožní mladým pacientkám léčit se v místě bydliště a zároveň mít přístup ke všem speciálním vyšetřením a novým léčebným metodám. Jejich lékaři budou mít možnost konzultovat léčebné postupy s odbornými pracovišti. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.koc.cz.

Pravidelné preventivní vyšetření žen ve věku od 45 do 69 let se provádí na mamografu. Podle přednosty Radiodiagnostické kliniky VFN Jana Daneše není plošné mamografické vyšetření vhodné pro ženy do 40 let. Z hormonálních důvodů je u nich mamografie méně citlivá a tyto ženy jsou vnímavější na rentgenové záření.

Nejčastěji se u mladých žen používá ultrazvukové vyšetření. Nemá vedlejší účinky, ale hůře zachycuje malé nádory. Při pravidelném sledování mladých rizikových žen se doporučuje magnetická rezonance, která je schopná zachytit i malé nádory. Existují také nové moderní zobrazovací metody, především laserová mamografie a elektrické impedanční metody. Lékaři asi deset let znají dva geny odpovědné za rakovinu prsu. Dokáží identifikovat ženy, které mají zmutovaný gen a mají až osmdesátiprocentní riziko zhoubného nádoru prsu. Takových žen je v populaci pět až deset procent. Ženám s mutovaným genem lze chirurgicky vyjmout prsní žlázu a nahradit ji implantátem.

Přednosta Kliniky plastické chirurgie nemocnice Na Bulovce Jan Měšťák uvádí, že pojišťovny hradí ženám po operaci rekonstrukci prsu. Stanoví však pro pracoviště limit počtu operací, který nepokrývá potřebu.

Onemocnění rakovinou prsu je pravděpodobnější u žen, které začaly dříve menstruovat a menopauza u nich přišla později. Riziko zvyšuje výskyt rakoviny prsu v rodině, hormonální substituční léčba trvající déle než pět let, těhotenství po 30. roce života a bezdětnost.

Permanent link to this article: https://www.hrackydopostele.cz/rakovina-prsu-je-u-mladych-zen-agresivnejsi/

Napsat komentář